top of page

Kaizen Nedir ?

Kaizen, Japonca'da "daha iyisi için değişim" veya "sürekli iyileştirme" anlamına gelen bir kavramdır. Kaizen, işletmelerin ve organizasyonların müşteri memnuniyetini artırmak, rekabet gücünü yükseltmek ve maliyetleri düşürmek için süreçlerine yönelik küçük ama etkili iyileştirmeler yapmasını sağlayan bir yönetim felsefesidir.


Kaizen'in temel ilkeleri şunlardır:


- Kalite ve iş güvenliği her zaman önceliklidir.

- Süreçlerin korunması, düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel veriler kullanılır.

- Sorunların kök nedenleri araştırılır ve çözümler uygulanır.

- Bir sonraki işlem bizim müşterimizdir ve ona değer katmalıyız.

- PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Ölç) çevrimi eksiksiz uygulanır.

- Çalışanların katılımı, eğitimi, motivasyonu ve ödüllendirilmesi sağlanır.

- Yalın düşünce ile değer yaratmayan işler ve israflar ortadan kaldırılır.

- Başarılar paylaşılır ve yaygınlaştırılır.


Kaizen'in uygulanması için 10 adımlık bir yöntem vardır:


1. Konu seçimi: Kayıp yapısının incelenmesi sonucu, acil bir problemi gidermek veya etkisi ve kazanımı önemli olan bir konuyu belirlemek.

2. Hedef belirleme: Tatmin edici bir hedef sayısal olarak tespit etmek. Hedefler SMART (Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamana Bağlı) olmalıdır.

3. Ekibin oluşturulması: Hiyerarşik olmayan, konuya yönelik kişisel becerilere sahip, ekip üyelerini sevk ve idare edebilecek, motivasyonu yüksek bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşan bir takım kurmak.

4. Mevcut durum tespiti: Verilere dayanan, spesifik ve çözümleri içermeyen bir mevcut durum analizi yapmak.

5. Proje planı: Proje süresince yapılacak faaliyetleri, sorumlularını ve takvimini belirleyen bir proje planı hazırlamak.

6. Kök neden analizi: Balık kılçığı veya neden-neden analizi gibi araçlar kullanarak sorunun kök nedenlerini bulmak.

7. Çözümlerin uygulanması: Kök nedenleri ortadan kaldıracak veya azaltacak çözümleri uygulamak.

8. Hedef-sonuç kontrolü: Geliştirme faaliyetinin sonuçlarını hedef değerleri ile karşılaştırmak, kazançları tespit etmek, kutsal üçlünün (Kalite, İş güvenliği, Üretkenlik) bozulmadığını ispat etmek.

9. Standartlaşma: Yeni yöntemi bakım talimatına, iş tanımına, kalite güvence talimatına eklemek veya prosedürü kalıcı olarak değiştirmek ve uygulamak.

10. Yaygınlaştırma: Başarıyı herkese ilan etmek, sunuş yapmak, dersleri listelemek, bulguları paylaşmak, ekip dışında kalmış arkadaşları eğitmek, aynı geliştirmenin iş yerinin diğer noktalarında da yapılabilmesi için yol gösterici olmak.


Kaizen ile verimlilik nasıl artırılır?


Kaizen ile verimlilik artırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:


- Süreçlerinizi değer akış haritalama ile görselleştirin ve değer yaratmayan işleri belirleyin.

- Süreçlerinizdeki muda (israf), muri (aşırı yüklenme) ve mura (dalgalanma) unsurlarını tespit edin ve ortadan kaldırın veya azaltın.

- Süreçlerinizdeki varyasyonları analiz edin ve standart sapmayı azaltın.

- Süreçlerinizdeki hataları analiz edin ve hatasız üretim için önlemler alın.

- Süreçlerinizdeki bekleme sürelerini analiz edin ve akış hızını arttırın.

- Süreçlerinizdeki stok miktarlarını analiz edin ve stok devir hızını yükseltin.

- Süreçlerinizdeki kurulum sürelerini analiz edin ve kurulum zamanını kısaltın.

- Süreçlerinizdeki makine arızalarını analiz edin ve önleyici bakım yapın.

- Süreçlerinizdeki insan kaynaklarını analiz edin ve çalışanların yetkinliklerini geliştirin.


Bu adımları uygulayarak süreçlerinizdeki verimliliği arttırabilirsiniz. Kaizen ile sürekli iyileştirme kültürünü benimseyerek işletmenizin rekabet avantajını sağlayabilirsiniz.

Комментарии


bottom of page