top of page

İş Kırılım Yapısı (WBS)

Proje WBS Yapısı Nedir?


Proje yönetiminde bir projeyi daha kolay yönetmek ve planlamak için parçalara ayırmak gerekir. Bu parçalara iş paketleri denir ve her biri projenin bir teslimatını veya çıktısını temsil eder. İş paketlerinin hiyerarşik bir şekilde düzenlenmesine ise iş kırılım yapısı (WBS) denir.


WBS, Work Breakdown Structure kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçe'de iş kırılım yapısı anlamına gelir. WBS, projenin nihai ürününü tanımlayan bir görsel araçtır ve projenin kapsamını, süresini, maliyetini ve risklerini belirlemeye yardımcı olur.


WBS nasıl oluşturulur?


WBS oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


1. Projenin amacını ve hedeflerini belirleyin. Projenin başarı kriterlerini ve paydaş beklentilerini tanımlayın.

2. Projenin ana teslimatlarını veya bileşenlerini belirleyin. Bunlar projenin büyük parçalarıdır ve genellikle proje adının altında listelenir.

3. Ana teslimatları veya bileşenleri daha küçük ve yönetilebilir iş paketlerine bölün. İş paketleri, projenin spesifik görevlerini veya aktivitelerini ifade eder ve genellikle zaman, maliyet ve kaynak tahminleri içerir.

4. İş paketlerini daha da detaylandırın gerekirse. İş paketleri, projenin en alt seviyesine ulaşıncaya kadar bölünebilir. Bu seviye, iş paketinin tek bir kişi veya ekip tarafından tamamlanabileceği ve ölçülebilir sonuçlar üretebileceği seviyedir.

5. WBS'i görsel olarak gösterin. WBS'i bir ağaç diyagramı, bir akış şeması veya bir zihin haritası gibi farklı yöntemlerle görselleştirebilirsiniz. WBS'inizi gösterirken, her iş paketine bir kod veya numara atayın ve iş paketinin adını, açıklamasını ve diğer bilgileri yazın.


WBS'in faydaları nelerdir?


WBS'in proje yönetiminde pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:


- WBS, projenin kapsamını netleştirir ve kapsam değişikliklerini önlemeye yardımcı olur.

- WBS, projenin süresini ve maliyetini tahmin etmeyi kolaylaştırır ve bütçe aşımını azaltır.

- WBS, projenin risklerini ve sorunlarını erken tespit etmeyi sağlar ve risk yönetimini geliştirir.

- WBS, proje ekibinin rollerini ve sorumluluklarını belirler ve iletişimi artırır.

- WBS, proje ilerlemesini izlemeyi ve kontrol etmeyi mümkün kılar ve kaliteyi iyileştirir.


Özet


Proje WBS yapısı, projeyi daha kolay yönetmek ve planlamak için parçalara ayırma yöntemidir. WBS, projenin nihai ürününü tanımlayan bir görsel araçtır ve projenin kapsamını, süresini, maliyetini ve risklerini belirlemeye yardımcı olur. WBS oluşturmak için proje amacını, ana teslimatlarını, iş paketlerini belirlemek ve bunları görsel olarak göstermek gerekir.
Comments


bottom of page