top of page

Betonarme kolonlarda hasar tipleri


Betonarme kolonlar, yapıların taşıyıcı elemanlarıdır ve deprem gibi yüksek kuvvetlere maruz kalabilirler. Bu durumda kolonlarda çeşitli hasarlar oluşabilir. Bu hasarlar, kolonun taşıma kapasitesini, rijitliğini ve dayanıklılığını etkileyebilir. Bu nedenle, betonarme kolon hasar tiplerini bilmek ve bunlara göre güçlendirme veya onarım yapmak önemlidir.


Betonarme kolon hasar tipleri şu şekilde sınıflandırılabilir:


- Eğilme kırılması: Kolona gelen eğilme momentinin artması sonucu, kolon uçlarında mafsallaşma meydana gelir. Bu durumda, kolonun bir yüzünde çekme çatlakları, diğer yüzünde ezilme hasarı görülür. Eğilme kırılması, deprem etkisi gibi yatay kuvvetlerin neden olduğu bir hasar türüdür.

- Kesme kırılması: Kolona gelen kesme kuvvetinin artması sonucu, kolonun kesitinde kesme gerilmeleri oluşur. Bu gerilmeler, kolonun boyuna donatısını keser ve kolonda ani ve gevrek bir kırılma meydana getirir. Kesme kırılması, genellikle etriye donatısının yetersiz veya yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanan bir hasar türüdür.

- Basınç kırılması: Kolona gelen eksenel yükün artması sonucu, kolonun en dış lifindeki beton ezilmeye başlar. Eğer bu sırada donatılar akma birim uzamasına ulaşmamışsa, kolonda basınç kırılmaları ortaya çıkar. Basınç kırılması, genellikle kolon kesitinin küçük veya donatı oranının düşük seçilmesinden kaynaklanan bir hasar türüdür.

- Burulma kırılması: Kolona gelen burulma momentinin artması sonucu, kolonun kesitinde burulma gerilmeleri oluşur. Bu gerilmeler, kolonun dört köşesinde çatlaklara ve ezilmelere neden olur. Burulma kırılması, genellikle yapının kütle ve rijitlik merkezlerinin çakışık olmadığı durumlarda ortaya çıkan bir hasar türüdür.


Betonarme kolon hasar tipleri, yapısal analiz yöntemleriyle belirlenebilir. Ayrıca, gözle görülen çatlakların yeri, yönü ve genişliği de hasar türü hakkında ipuçları verebilir. Hasarlı kolonların güçlendirilmesi veya onarılması için ise farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında beton enjeksiyonu, mantolama, perde eklemesi ve çelik takviye gibi yöntemler sayılabilir.
Comments


bottom of page