top of page

Saha İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

Saha inşaat mühendisleri, inşaat projelerinin sahada yönetilmesi, denetlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan profesyonellerdir. İşte saha inşaat mühendisinin görev ve sorumlulukları:

Proje Yönetimi ve Koordinasyon

 • İş Programının Oluşturulması ve Takibi: Proje zaman çizelgesinin hazırlanması, güncellenmesi ve takibi.

 • Alt Yüklenici ve Tedarikçi Yönetimi: Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin çalışmalarının koordinasyonu ve denetimi.

 • Toplantılar: Şantiye toplantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi.

Saha Denetimi ve Kontrol

 • Kalite Kontrol: İnşaat işlerinin projeye, standartlara ve spesifikasyonlara uygunluğunun kontrol edilmesi.

 • Malzeme Kontrolü: İnşaat malzemelerinin kalitesinin ve uygunluğunun denetlenmesi.

 • İş Güvenliği: Şantiyede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasının sağlanması ve denetlenmesi.

Teknik Destek ve Danışmanlık

 • Teknik Çözümler: İnşaat sırasında karşılaşılan teknik problemlere çözümler üretilmesi.

 • Plan Okuma ve Uygulama: Mimar ve mühendislik projelerinin sahada doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması.

İlerleme Raporları ve Dokümantasyon

 • Günlük Raporlama: Günlük iş raporlarının hazırlanması ve üst yönetime sunulması.

 • İlerleme Raporları: Proje ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje paydaşlarına sunulması.

 • Dokümantasyon: Şantiye günlükleri, malzeme giriş-çıkış kayıtları ve kalite kontrol formlarının tutulması.

İletişim ve İşbirliği

 • Proje Paydaşları ile İletişim: Mimarlar, mühendisler, işverenler ve diğer proje paydaşları ile etkin iletişim sağlanması.

 • İşçi ve Ekip Yönetimi: Sahadaki işçilerin ve ekiplerin yönetimi ve koordinasyonu.

Bütçe ve Maliyet Kontrolü

 • Maliyet Takibi: Proje bütçesinin takibi ve maliyet kontrolü.

 • Kaynak Yönetimi: İnsan gücü, ekipman ve malzeme gibi kaynakların etkin kullanımı ve yönetimi.

Kalite Güvence ve Testler

 • Deney ve Testler: İnşaat malzemelerinin ve işlerin kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması için gerekli testlerin yapılması.

 • İmalat Kontrolü: Şantiyede yapılan imalatların kalite standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi.

Çevresel Yönetim

 • Çevresel Etki Kontrolü: İnşaat faaliyetlerinin çevresel etkilerinin yönetimi ve çevre koruma önlemlerinin uygulanması.

Risk Yönetimi

 • Risk Analizi: Şantiyedeki olası risklerin belirlenmesi ve bu risklerin yönetimi için stratejiler geliştirilmesi.

 • Acil Durum Planları: Acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması.

Saha inşaat mühendisleri, projelerin zamanında, bütçeye uygun ve yüksek kalitede tamamlanmasını sağlamak için sahada aktif rol oynarlar. Bu rol, teorik bilgilerin pratik uygulamaları ile birleştirilmesini ve sürekli olarak çeşitli problemlerin çözülmesini gerektirir.
Comments


bottom of page