top of page

İş Programı ve Bütçe Oluşturmaİş programı ve bütçe oluşturma, bir projenin başarıya ulaşması için önemli bir adımdır. İş programı, projenin kapsamını, süresini, kaynaklarını, faaliyetlerini ve teslimatlarını tanımlayan bir belgedir. Bütçe ise, projenin maliyetlerini, gelirlerini, finansman kaynaklarını ve nakit akışını gösteren bir tablodur.


İş programı ve bütçe oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


1. Projenin amaçlarını, hedeflerini ve kriterlerini belirleyin. Projenin neyi başarmak istediğini, nasıl ölçüleceğini ve hangi standartlara uyacağını netleştirin.

2. Projenin kapsamını tanımlayın. Projenin neleri içerdiğini ve neleri içermediğini açıkça belirtin. Kapsam değişikliklerinin nasıl yönetileceğine dair bir plan yapın.

3. Projenin faaliyetlerini listeyin. Projenin tamamlanması için gerekli olan tüm görevleri, iş paketleri halinde sıralayın. Her faaliyet için sorumluları, girdileri, çıktıları ve bağımlılıkları belirleyin.

4. Projenin süresini tahmin edin. Her faaliyet için gereken zamanı belirleyin. Optimistik, pesimistik ve gerçekçi süre tahminleri yapın. Faaliyetler arasındaki bağımlılıkları dikkate alın.

5. Projenin kaynaklarını planlayın. Projenin ihtiyaç duyduğu insan, malzeme, ekipman ve diğer kaynakları belirleyin. Kaynakların maliyetlerini, kullanılabilirliklerini ve kısıtlarını hesaplayın.

6. Projenin bütçesini hazırlayın. Projenin gelir ve gider kalemlerini belirleyin. Gelirleri tahmin ederken projenin finansman kaynaklarını, sponsorlarını ve müşterilerini göz önünde bulundurun. Giderleri tahmin ederken projenin sabit ve değişken maliyetlerini, riskleri ve yedekleri göz önünde bulundurun.

7. Projenin nakit akışını analiz edin. Projenin gelir ve giderlerinin zaman içinde nasıl dağıldığını gösteren bir nakit akış tablosu oluşturun. Nakit akışının pozitif veya negatif olduğu dönemleri belirleyin. Nakit akışını iyileştirmek için gerekli önlemleri alın.

8. İş programı ve bütçeyi izleyin ve kontrol edin. Projenin ilerleyişini sürekli olarak takip edin ve planlanan ile gerçekleşen arasındaki sapmaları tespit edin. Sapmaların nedenlerini analiz edin ve gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetleri uygulayın.


İş programı ve bütçe oluşturma, projenizi başarıyla yönetmenize yardımcı olacak bir araçtır. Bu aracı etkili bir şekilde kullanmak için proje yönetimi bilgi, beceri ve deneyimine sahip olmanız gerekmektedir.

Comments


bottom of page