top of page

Gantt Şeması

Gantt şeması nedir?


Gantt şeması, proje yönetiminde kullanılan bir grafik tasarım aracıdır. Gantt şeması, bir projenin farklı faaliyetlerini veya görevlerini zamana göre göstererek proje programını oluşturur ve izler. Gantt şeması, 1910-1915 yılları arasında Henry Gantt tarafından icat edilmiştir .


Gantt şemasının temel bileşenleri şunlardır:


- Dikey eksen: Projenin faaliyetlerini veya görevlerini listeler.

- Yatay eksen: Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve zaman aralıklarını gösterir.

- Barlar: Her faaliyetin veya görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini, süresini ve ilerlemesini gösterir. Barların renkleri, farklı durumları veya kaynakları belirtmek için kullanılabilir.

- Bağlantılar: Birbirine bağımlı olan faaliyetler veya görevler arasındaki ilişkiyi gösterir. Bağlantılar, öncelik sırasını veya mantıksal sırayı belirtmek için kullanılabilir.


Gantt şemasının avantajları şunlardır:


- Proje planının görsel bir sunumunu sağlar.

- Proje kapsamını, zamanlamasını ve kaynaklarını netleştirir.

- Proje ilerlemesini ve performansını izlemeyi kolaylaştırır.

- Proje paydaşlarına ve ekip üyelerine net bir iletişim aracı sunar.

- Proje risklerini, sorunlarını ve gecikmelerini erken tespit etmeyi ve çözmeyi sağlar.


Gantt şemasının dezavantajları şunlardır:


- Karmaşık veya büyük projeler için çok fazla detay içerebilir ve okunması zor olabilir.

- Proje değişkenliğini veya belirsizliğini hesaba katmaz ve sürekli güncellenmesi gerekebilir.

- Proje maliyetini veya kalitesini göstermez ve bunlar için ek araçlar gerektirebilir.

- Proje yönetimi becerileri veya yazılımları olmayan kişiler için hazırlanması veya kullanılması zor olabilir.


Gantt şeması, proje yönetiminde hala yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Gantt şeması, özellikle ağır endüstri projeleri gibi belirli bir süre içinde tamamlanması gereken projeler için uygundur . Gantt şeması, proje planlamasında, yürütmesinde ve kontrolünde yardımcı olur. Gantt şeması, proje yöneticilerine, ekip üyelerine ve paydaşlara proje hakkında net bir fikir verir.

Comments


bottom of page