top of page

Esnek Duvar Bağlantısı

Esnek duvar bağlantısı nedir?


Esnek duvar bağlantısı, betonarme çerçeve sistemlerde taşıyıcı olmayan dolgu duvarların çerçeve elemanları ile arasına esnek bir malzeme yerleştirilerek oluşturulan bir bağlantı detayıdır. Bu bağlantı detayı, dolgu duvarların deprem sırasında çerçeve elemanlarına zarar vermesini önlemek için 2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde önerilmiştir.


Esnek duvar bağlantısının avantajları nelerdir?


Esnek duvar bağlantısının en önemli avantajı, dolgu duvarların çerçeve elemanlarına uyguladığı yatay kuvvetleri azaltarak kısa kolon, burulma, yumuşak kat veya zayıf kat gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca, esnek duvar bağlantısı sayesinde dolgu duvarların yanal rijitliği ve enerji yutma kapasitesi artmaktadır. Bu da yapının deprem performansını iyileştirmektedir.


Esnek duvar bağlantısının dezavantajları nelerdir?


Esnek duvar bağlantısının en önemli dezavantajı, uygulama aşamasında dikkatli ve titiz bir çalışma gerektirmesidir. Esnek malzemenin seçimi, kalınlığı, yerleştirilmesi ve korunması gibi hususlar önemlidir. Aksi takdirde, esnek duvar bağlantısı istenilen faydayı sağlamayabilir veya ters etki yapabilir. Ayrıca, esnek duvar bağlantısının kullanıldığı çerçevelerde, detayın yeterliliği deneyle kanıtlanması gerekmektedir.


Esnek duvar bağlantısının uygulama örnekleri nelerdir?


Esnek duvar bağlantısının uygulama örnekleri arasında, Türkiye'de yapılan bazı deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Bayrak ve Bikçe (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, geleneksel olarak dolgu duvarlı imal edilmiş dolu çerçeve ile güncel deprem yönetmeliği tarafından önerilen esnek derzli bağlantı detayının uygulandığı çerçeveler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, esnek derzli bağlantı detayının kullanılmasının çerçevenin rijitliği ve enerji yutma kapasitesini arttırdığı ve kısa kolon etkisini azalttığı gösterilmiştir.


Esnek duvar bağlantısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:


- Bayrak, O. F., & Bikçe, M. (2020). Dolgu Duvar-betonarme Çerçeve Arası Esnek Derzli Bağlantı Çeşitlerinin Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.

- Erdem, E. (2018). Esnek Derzli Dolgu Duvar – Çerçeve Bağlantısı ve Yerel Zemin Sınıfının Kolon Kesitlerine Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018). Resmi Gazete Tarihi: 18 Mart 2018 Sayısı: 30364.
Comments


bottom of page