top of page

ERKEN DÖNEM İNSAN YERLEŞİMLERİ

İnsanoğlu başlangıçta tamamen yiyecek bulma ihtiyacıyla meşguldü. Hayvan avlayarak, meyve toplayarak hayatta kalmaya çalışıyordu. İnsanların yerleşimleri, bir merkez üsse benzeyen kısmen kalıcı evlerden oluşuyordu. Arkeologlar, Orta Rusya da inşa edilmiş kulübeler olduğuna dair birtakım kalıntılara ulaşmışlardır. Bir yerleşim alanı oluşturacak şekilde düzenlenmiş olan bu barınaklar MÖ 14000 yılına ait olarak belirlendi. Bu insanların avladığı hayvanlar arasında mamutlar, boyları üç metreye yakın kürklü filler bulunuyordu. Mamutları yemek için avlıyor, iskeletlerini ise ateş yakmak, çeşitli aletler yapmak ve barınak inşası için kullanıyorlardı. Aslına bakılırsa, bilim insanları mamutların soyunun tükenmesinin insan eliyle mi yoksa iklim değişikliği sebebiyle mi olduğu konusunda emin değiller. En geniş insan barınakları, içinde çok sayıda ocağı ve dumanın çıkabilmesi için de birçok açıklığı barındırmaya yetecek kadar ayrıntılı ve özenli biçimde tasarlanmıştır.

Eski Barınakların Özellikleri

  • Hayvan derilerinden kaplamalar

  • Tam merkezde yer alan ocaklar

  • Çam vb. ağaçlardan dikmeler

  • Mamut kemikleri

Eriha

Şehir medeniyetleri, ilk yerleşimlerden çok sonra, MÖ 8000 yıllarında, mahsul yetiştirmekten yeterince yiyecek elde eğildiği için göç etmelerine gerek kalmadığı bir dönemde görülmeye başlanmıştır. Artık herkes mahsul toplama ve üretme işleriyle uğraşıyordu. İnsanlar iki kısma ayrılmıştı; savaşçı ve din adamı...

Kalıcı olarak yerleşmeye başladılar ve tarım toplumları büyüyerek kendilerinden önceki göçebe yerleşimlerin beş veya on katı büyüklüğündeki yerleşim birimlerine dönüştüler. Eriha da bu toplumlardan biriydi. Eriha, Batı Şeria yakınlarındaki bir alanda bulunan bir yerleşim yeridir. MÖ 8000 yıllarında kurulmuş olan Eriha, yüksekliği 3 metreyi bulan bir taş duvarla çevrilmiş ve koruma altına alınmış aynı zamanda çevresinde hendekler kazılmıştır. Dokuz metre yüksekliğinde ki kulesiyle bölgeyi iyi gözleme imkanı sunuyordu. Bütün şehir 40 dönümlük bir alan kaplıyordu.Comments


bottom of page