top of page

Boğaz Etriyesi

Kolon kiriş birleşim yerinde boğaz etriyesinin önemi nedir?


Kolon kiriş birleşim yeri, yapıların en kritik bölgelerinden biridir. Bu bölgede, kolon ve kiriş arasındaki kuvvet aktarımı sağlanır. Ayrıca, deprem gibi yatay yüklerin etkisiyle, bu bölgede yüksek kesme kuvvetleri oluşur. Bu nedenle, kolon kiriş birleşim yerinde boğaz etriyesi kullanmak çok önemlidir.


Boğaz etriyesi, kolonun üst ve alt ucunda yer alan ve kirişin içine giren etriyedir. Boğaz etriyesinin amacı, kolonun kesme kapasitesini artırmak ve kirişin kolona bağlanmasını sağlamaktır. Boğaz etriyesi, kolonun boyuna donatılarını sıkıştırarak onların kaymasını önler. Böylece, kolonun taşıma gücü artar ve çatlama riski azalır.


Boğaz etriyesi aynı zamanda kirişin kesme kapasitesini de artırır. Kirişin içine giren boğaz etriyesi, kirişin donatılarını da sıkıştırarak onların kaymasını önler. Böylece, kirişin taşıma gücü artar ve çatlama riski azalır.


Boğaz etriyesinin bir diğer önemi de, kolon kiriş birleşim yerinde plastik mafsal oluşumunu sağlamaktır. Plastik mafsal, yapıların deprem sırasında enerji yutmasını sağlayan bir mekanizmadır. Plastik mafsal oluşumu için, kolonun üst ve alt ucunda plastikleşme olması gerekir. Boğaz etriyesi, bu bölgelerde plastikleşmeyi sağlayarak yapıya esneklik kazandırır.


Sonuç olarak, kolon kiriş birleşim yerinde boğaz etriyesinin önemi büyüktür. Boğaz etriyesi, hem kolonun hem de kirişin kesme kapasitesini artırarak yapıyı güçlendirir. Ayrıca, plastik mafsal oluşumunu sağlayarak yapıyı esnek hale getirir. Bu sayede, yapı depreme karşı daha dayanıklı olur.
Comentarios


bottom of page