top of page

Bir inşaatın aşamaları nelerdir?

Bir inşaat projesi genel olarak üç ana aşamadan oluşur: planlama, uygulama ve teslim. Bu aşamaların her birinin altında ise farklı işlemler ve faaliyetler yer alır. İşte bir inşaatın aşamaları:


1) Planlama Aşaması: Bu aşama, inşaat projesinin temelini oluşturur. Burada yapılacak olan bina ile ilgili tüm detaylar belirlenir. Öncelikle arsa seçimi, arazi etüdü, zemin sondajı, jeolojik ve jeoteknik raporlar gibi çalışmalar yapılır. Ardından binanın mimari tasarımı, statik hesapları, elektrik ve mekanik projeleri hazırlanır. Ayrıca binanın ruhsat işlemleri, imar planı, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi yasal prosedürler de bu aşamada tamamlanır.


2) Uygulama Aşaması: Bu aşama, planlanan projenin sahada hayata geçirildiği aşamadır. Burada birçok alt işlem ve faaliyet bulunur. Bunlar şöyle sıralanabilir:


- Hafriyat: Binanın temelinin atılacağı zeminin kazılması, taşınması ve tesviye edilmesi işlemidir.

- Temel: Binanın zemine oturacağı betonarme yapıdır. Temel tipi zemine göre değişir. Radye temel, şerit temel, kazık temel gibi çeşitleri vardır.

- İzolasyon: Binanın su, nem, ısı ve ses gibi dış etkenlerden korunması için yapılan yalıtım işlemidir. Temel izolasyonu, duvar izolasyonu, çatı izolasyonu gibi çeşitleri vardır.

- Kaba İnşaat: Binanın taşıyıcı sisteminin oluşturulması işlemidir. Kolonlar, kirişler, perdeler, döşemeler gibi betonarme elemanlar bu aşamada yapılır.

- İnce İnşaat: Binanın iç ve dış görünümünün tamamlanması işlemidir. Sıva, boya, seramik, parke, kapı-pencere gibi malzemeler bu aşamada kullanılır.

- Tesisat: Binanın elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan altyapı işlemidir.

- Çatı: Binanın en üst kısmını oluşturan ve yağmur, kar gibi hava koşullarından koruyan yapıdır. Çatı tipi binanın mimarisine göre değişir. Ahşap çatı, betonarme çatı, çelik çatı gibi çeşitleri vardır.


3) Teslim Aşaması: Bu aşama, inşaat projesinin sonlandırıldığı ve kullanıcıya teslim edildiği aşamadır. Burada yapılacak olan işlemler şunlardır:


- Temizlik: Binanın iç ve dış kısımlarının temizlenmesi işlemidir.

- Kontrol: Binanın tüm sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi işlemidir.

- Kabul: Binanın kullanıcı tarafından kabul edilmesi işlemidir.
コメント


bottom of page