top of page

BETONDA NİTELİK KONTROLÜ ve DENEYLER


Beton, inşaat sektöründe en çok kullanılan yapı malzemesidir. Betonun kalitesi, yapıların güvenliği ve performansı için çok önemlidir. Bu nedenle betonun nitelik kontrolü ve deneyleri, beton üretimi ve uygulaması aşamalarında dikkatle yapılmalıdır.


Betonun nitelik kontrolü ve deneyleri, üç ana aşamada gerçekleştirilir:


- Betonun döküm öncesi kalite kontrolü

- Betonun dökümü sırasındaki kalite kontrolü

- Beton döküldükten sonra ya da bir yapı elemanı inşa edildikten sonraki kalite kontrolü


Betonun döküm öncesi kalite kontrolü, betonun bileşenlerinin (çimento, agrega, su, katkı maddeleri) uygunluğunu ve karışım oranlarını belirlemeyi amaçlar. Bu aşamada yapılması gereken bazı deneyler şunlardır:


- Çimento deneyleri: Çimentonun kimyasal bileşimi, fiziksel özellikleri, dayanımı ve uyumluluğu test edilir.

- Agrega deneyleri: Agreganın boyut dağılımı, şekli, yüzey özellikleri, yoğunluğu, su emme kapasitesi, zararlı maddeler içeriği gibi parametreler ölçülür.

- Su deneyleri: Suyun pH değeri, sertliği, tuzluluk derecesi, klorür ve sülfat içeriği gibi kimyasal özellikleri analiz edilir.

- Katkı maddeleri deneyleri: Katkı maddelerinin çimento ve agrega ile uyumluluğu, betona sağladığı etkiler (kıvam artışı veya azalışı, priz süresi değişimi, dayanım gelişimi vb.) incelenir.


Betonun dökümü sırasındaki kalite kontrolü, betonun taşıma, yerleştirme ve sıkıştırma işlemlerinin doğru yapılmasını sağlamayı hedefler. Bu aşamada yapılması gereken bazı deneyler şunlardır:


- Taze beton deneyleri: Taze betonun kıvamını (slump testi), hava miktarını (basınçlı hava testi), sıcaklığını (termometre ile ölçme) ve yoğunluğunu (birim hacim ağırlığı testi) belirlemek için yapılır.

- Numune alma deneyleri: Taze betondan küp veya silindir şeklinde numuneler alınarak laboratuvara gönderilir. Bu numuneler daha sonra sertleşmiş beton deneyleri için kullanılır.


Beton döküldükten sonra ya da bir yapı elemanı inşa edildikten sonraki kalite kontrolü, betonun dayanımını ve dayanıklılığını test etmeyi amaçlar. Bu aşamada yapılması gereken bazı deneyler şunlardır:


- Sertleşmiş beton deneyleri: Laboratuvarda kür edilmiş numunelerin basınç dayanımı (küp veya silindir kırma testi), eğilme dayanımı (kiriş kırma testi), elastisite modülü (dinamik veya statik yöntemlerle ölçme) gibi mekanik özellikleri belirlenir.

- Tahribatsız deneyler: Yapıda bulunan betonun dayanımını veya kalitesini tahrip etmeden ölçmek için kullanılan yöntemlerdir. Örnek olarak, ultrasesli dalga hızı testi, karot alma testi, Schmidt çekici testi, karbonatlaşma derinliği testi, klorür içeriği testi vb. sayılabilir.


Betonun nitelik kontrolü ve deneyleri, betonun kalitesini belirlemek ve iyileştirmek için gerekli olan bilimsel ve teknik çalışmalardır. Bu çalışmalar, betonun tasarım, üretim ve uygulama aşamalarında uygun standartlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlar. Böylece, betonun güvenli, sağlam ve dayanıklı bir yapı malzemesi olarak kullanılması mümkün olur.
Comments


bottom of page