top of page

Betonarme kirişlerde hasar tipleri


Betonarme kirişler, deprem gibi yüksek yatay kuvvetlere maruz kalan yapısal elemanlardır. Bu nedenle kirişlerde çeşitli hasar tipleri oluşabilir. Bu hasar tipleri, kirişin taşıma kapasitesini ve performansını etkileyebilir. Bu yazıda, betonarme kirişlerde görülen hasar tipleri ve bunların sebepleri hakkında bilgi verilecektir.


Betonarme kirişlerde hasar tipleri şu şekilde sınıflandırılabilir:


- Kesme hasarı

- Eğilme hasarı

- Saplama kiriş hasarı


Kesme Hasarı


Kesme hasarı, kirişin kesitinde oluşan kesme gerilmelerinin betonun çekme dayanımını aşması sonucu ortaya çıkar. Kesme hasarı, genellikle kirişin mesnet yakınlarında veya yük altındaki bölgesinde görülür. Kesme hasarı, 45° açılı çatlaklar olarak kendini belli eder. Kesme hasarı, beton dayanımının düşük olması ve yeterli etriye kullanılmaması gibi nedenlerle artabilir .


Eğilme Hasarı


Eğilme hasarı, kirişin kesitinde oluşan eğilme gerilmelerinin betonun çekme dayanımını aşması sonucu ortaya çıkar. Eğilme hasarı, genellikle 45°'den daha dik bir açıyla kirişin biraz daha ortasında kendini belli eder. Eğilme hasarı, betonun kalitesizliği, donatının azlığı veya yerleştirilmesindeki hatalar gibi nedenlerle artabilir .


Saplama Kiriş Hasarı


Saplama kiriş hasarı, ana kirişler üzerinde mesnetlenen saplama kirişlerin ana kirişi eğilmeye zorlaması sonucu ortaya çıkar. Saplama kiriş hasarı, ana kirişte eğilme çatlamasına yol açabilir. Saplama kiriş hasarı, saplama kirişlerin boyutlarının ve yerleştirilmesinin uygun olmaması gibi nedenlerle artabilir .


Betonarme kirişlerde oluşan bu hasar tipleri, yapının güvenliği ve servis ömrü açısından önemlidir. Bu nedenle, betonarme kirişlerin tasarımında ve yapımında gerekli önlemlerin alınması ve periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Comments


bottom of page