top of page

Beton Katkıları

Beton katkıları nelerdir? Beton, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Betonun ana bileşenleri su, çimento ve agregadır. Ancak bazen betonun performansını, dayanıklılığını veya işlenebilirliğini artırmak için betona ek malzemeler katmak gerekir. Bu malzemelere beton katkıları denir.


Beton katkıları iki ana gruba ayrılır: kimyasal katkılar ve mineral katkılar. Kimyasal katkılar, betonun hidrasyon sürecini etkileyen organik veya sentetik maddelerdir. Mineral katkılar ise, betonun iç yapısını iyileştiren inorganik maddelerdir.


Kimyasal katkılar, betonun işlenebilirliğini, mukavemetini, sertleşme süresini, su geçirimsizliğini, donma-çözülme direncini ve korozyon direncini etkileyebilir. Kimyasal katkıların başlıca türleri şunlardır:


- Su azaltıcılar: Betonun su ihtiyacını azaltarak işlenebilirliği artırır ve mukavemeti yükseltir.

- Hava sürükleyiciler: Betona küçük hava kabarcıkları katarak donma-çözülme direncini artırır ve korozyonu önler.

- Yapıştırıcılar: Betona yapışkanlık kazandırarak agregaların birbirine daha iyi bağlanmasını sağlar.

- Geciktiriciler: Betonun sertleşme süresini uzatarak işlenebilirlik süresini artırır.

- Hızlandırıcılar: Betonun sertleşme süresini kısaltarak erken mukavemet kazanmasını sağlar.

- Süper akışkanlaştırıcılar: Betona yüksek işlenebilirlik kazandırarak su miktarını azaltır ve mukavemeti artırır.


Mineral katkılar ise, betona eklenen ince öğütülmüş mineral tozlardır. Mineral katkılar, betonun iç yapısını iyileştirerek dayanıklılığı artırır. Ayrıca betonda çimento miktarını azaltarak ekonomi ve çevre dostu olmasını sağlar. Mineral katkıların başlıca türleri şunlardır:


- Uçucu kül: Termik santrallerde kömür yakılması sonucu oluşan bir yan üründür. Betona işlenebilirlik, mukavemet ve dayanıklılık kazandırır.

- Silis dumanı: Metalurji sanayinde silikon veya ferrosilikon üretimi sırasında oluşan bir yan üründür. Betona yüksek mukavemet, su geçirimsizlik ve korozyon direnci kazandırır.

- Cüruf: Demir-çelik sanayinde yüksek fırınların alt kısımlarında biriken bir yan üründür. Betona işlenebilirlik, mukavemet ve dayanıklılık kazandırır.

- Tras: Volkanik kayaların öğütülmesiyle elde edilen bir mineraldir. Betona hidrolik aktivite, mukavemet ve dayanıklılık kazandırır.


Beton katkıları, betonun performansını iyileştirmek için önemli bir rol oynar. Ancak beton katkıları kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.
Comments


bottom of page