top of page

Çelik Yapılarda Taşıyıcı Elemanlar

Çelik yapılarda taşıyıcı sistemler nelerdir?


Çelik yapılarda taşıyıcı sistemler, yapıyı oluşturan ve yükleri aktaran elemanlardan oluşur. Taşıyıcı sistemler, çelik malzemenin özelliklerinden yararlanarak farklı şekil ve boyutlarda tasarlanabilir. Çelik yapılarda taşıyıcı sistemlerin seçimi, yapısal performans, ekonomi, estetik ve inşaat süresi gibi kriterlere bağlıdır.


Çelik yapılarda taşıyıcı sistemler genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:


- Çerçeve sistemler: Bu sistemlerde, çelik kolon ve kirişlerden oluşan çerçeveler, yapıyı taşır. Çerçeve sistemler, rijit veya mafsallı birleşimlere sahip olabilir. Rijit birleşimli çerçeve sistemleri, yüksek rijitlik ve moment kapasitesine sahipken, mafsallı birleşimli çerçeve sistemleri, daha kolay montaj ve daha az malzeme gerektirir. Çerçeve sistemleri, tek veya çok katlı yapılarda kullanılabilir.


- Kafes sistemler: Bu sistemlerde, çelik çubuklardan oluşan üçgen veya çokgen şekilli kafesler, yapıyı taşır. Kafes sistemler, yüksek mukavemet-ağırlık oranına sahip olup, büyük açıklıkları kapatmaya uygundur. Kafes sistemler, genellikle köprü, hangar, spor salonu gibi yapılarda kullanılır.


- Kabuk sistemler: Bu sistemlerde, çelik levhalardan oluşan eğri veya düz yüzeyli kabuklar, yapıyı taşır. Kabuk sistemler, yüksek rijitlik ve stabiliteye sahip olup, ince kesitli elemanlarla gerçekleştirilebilir. Kabuk sistemler, genellikle kubbe, silo, tank gibi yapılarda kullanılır.


- Uzay çatı sistemler: Bu sistemlerde, çelik çubuklardan oluşan üç boyutlu uzay kafesleri, yapıyı taşır. Uzay çatı sistemleri, kafes sistemlere benzer şekilde yüksek mukavemet-ağırlık oranına sahip olup, çok büyük açıklıkları kapatmaya uygundur. Uzay çatı sistemleri, genellikle fuar alanı, havaalanı terminali gibi yapılarda kullanılır.
Comments


bottom of page